Belgisch Upledger Instituut voor somato-emotionele craniosacraal therapie

Upledger Instituut Belgium (UIB) voor opleiding in de gezondheidszorg

Voor wie?

  • Professionele gezondheidswerkers, met een medische of paramedische achtergrond, op zoek naar een complementaire toevoeging in hun basisberoep, met de mogelijkheid tot een CST-D diploma.

  • Alternatieve therapeuten, op zoek naar een complementaire toevoeging in hun basisberoep of een nieuw beroep binnen de welzijnszorg, met de mogelijkheid tot een CST-C certificatie.

De opleiding is toegankelijk voor alle therapeuten, die deze somato-emotionele benadering wensen toe te passen om hun patiënten te ondersteunen in hun fysiek en emotioneel welzijn. Tevens hebben we het belang kunnen ervaren van een opleiding waaraan verschillende beroepsoefenaars deelnemen, want het delen van visies en verschillende therapeutische aanpak, juist in een gemeenschappelijke zoektocht, faciliteert de communicatie tussen de verschillende beroepsbeoefenaars.

De CST geeft bijkomende tools in de therapeutische mogelijkheden en de somato-emotionele communicatie.
Erkende therapeuten (binnen de gezondheidszorg) kunnen de basisopleiding afronden met een diploma CST-D (binnen de gezondheidszorg) of CST-C (binnen de welzijnszorg).
De certificaten en diploma’s van het UIB worden mondiaal erkend door alle Upledger instituten.

De missie van het UIB

De doelstellingen van het UIB zijn :

  • een gepersonaliseerde, pluridisciplinaire integreerbare opleiding aanbieden.

  • met aandacht voor een kwalitatief contact met de patiënt (positieve gezondheidszorg).

  • waarin het accent wordt gelegd op lichaamsbewustzijn en de behoefte van de patiënt.

  • met specifieke aandacht voor een multidisciplinaire communicatie in de zorg.

  • informatie & onderzoek : overbruggen van de link tussen de (para)medische en de complementaire zorg.

Een internationaal netwerk

Het UIB maakt deel uit van een mondiaal netwerk van Upledger instituten in onderlinge samenwerking. Hetzelfde programma CST-SER wordt overal ter wereld onderwezen, volgens het basismodel van Dr. John Upledger. Het is dus steeds mogelijk om modules in andere Upledger instituten te volgen. De lijst van het Upledger-netwerk kan je terugvinden op de

Website van Upledger International

De docenten en de assistenten

De docenten van het UIB hebben een multidisciplinaire achtergrond, zoals kinesitherapie, osteopathie, geneeskunde, vroedvrouw, psychotherapie en hebben veel ervaring in de uitoefening van de craniosacraal therapie. De docenten hebben een didactisch intensieve opleiding gehad via Upledger International en leiden op hun beurt nu nieuwe docenten op met de toestemming van het Upledger Institute USA. Voor bepaalde cursussen doen we ook een beroep op externe docenten.

Aline Thiernesse

Aline Thiernesse

Kinesitherapeute, CST-D. UIB : assistente CST-SER.

Met de CST en met mijn hart, probeer ik deel te nemen aan een meer verantwoordelijke maatschappij, inclusief, duurzaam en doelgericht, waarin ik voldoening, vreugde en genieten kan ervaren.
Alexandra Wauthier

Alexandra Wauthier

Kinderpsychiater. UIB : docent psychopathologie.

Somatische geneeskunde + psychiatrie + psychotherapie + lichaams- en emotionele bewegingen
 
Dominique Porret

Dominique Porret

Vroedvrouw, CST-D. UIB : assistent en docent PED. Administratief assistent.

De somato-emotionele craniosacraal therapie is een prachtige bron van ontdekkingen voor de patiënten, maar ook voor de therapeuten. Deze therapie toepassen, als verrijking van mijn werk als vroedvrouw, en haar overdragen is echt genieten voor mij.
Jan Vanbutsele

Jan Vanbutsele

Osteopaat DO, CST-D. UIB : docent CST, assistent SER

Gefascineerd door beweging als expressie van het leven en mijn leven. Mijn studie als licentiaat LO was de start, gevolgd door een licentie in de kinesitherapie. De verdieping kwam er een paar jaar later met een diploma osteopathie. Mijn gebrek aan voldoening in sommige werkresultaten heeft me uiteindelijk tot de CST gebracht. Op mijn levenspad ben ik nu op het moment gekomen om deze kennis door te geven aan de studenten van het UIB.
Laurent Gilly

Laurent Gilly

Kinesitherpeut, CST-D. UIB : assistent CST-SER.

Sinds mijn prille jeugd, ben ik geprikkeld door de paramedische wereld.
Na mijn opleiding kinesitherapie, ben ik manuele therapie gaan volgen, om tenslotte bij de acupunctuur te eindigen. De beperkingen die ik ervaarde in de praktijk en de wens tot een andere aanpak hebben me naar de CST geleid. De CST heeft me niet alleen als therapeut laten ontplooien maar vooral ook als mens.

 

Marc Van der Straeten

Marc Van der Straeten

Osteopaat DO, CST-D, UIB : directeur, docent CST-SER-PED, assistent ADV.

Sinds 25 jaar werk ik als osteopaat en craniosacraal therapeut in de praktijk en begeleid sinds 2001 therapeuten uit verschillende takken van de gezondheidszorg in hun zoektocht en hun vorming tot craniosacraal therapeut aan het Upledger Institute Belgium. Een boeiende ontdekkingstocht.
 
Monique Volkering

Monique Volkering

Haptonomie, manuele therapie CST-D, docent SER-ADV-PED

Monique is docent SER-PED-ADV bij het Upledger Institute Nederland en België. Zij beoefent de CST sinds 1991 met volwassenen en vooral ook met kinderen en hun ouders.