Wat is craniosacraal therapie

De basis, de algemene principes en de therapeutische toepassingen

De fundamenten van de CST

Dr. William G. Sutherland (1873-1954). Grondlegger van de craniale osteopathie.

Dr. John Upledger. Grondlegger van de craniosacraal therapie.

 • Leerling van A.T. Still, grondlegger van de osteopathie (relatie structuur-beweging-functie)

 • Ontwikkeling van de architectuur van de craniale suturen en de craniale biomechanica.

 • Grondlegger van de craniosacrale somato-emotionele therapie en stichter van het Upledger Institute USA in 1975.

 • Ontwikkeling van een therapeutisch functioneel model waarin het lichaamswerk en de basisprincipes van de humanistische psychologie (Carl Rogers) geïntegreerd zijn in een psycho-lichamelijke relatie.

 • Praktische toepassing van een therapeutische benadering van het weefselgeheugen.

De basis van de CST

CranioSacraal Therapie is een behandelwijze met als doel het bevorderen van de autoregulatie in het craniosacraal systeem en het bindweefselsysteem door middel van zachte en precieze technieken.

CST beschouwt het lichaam als een functionele eenheid van geest en lichaam. Alle structuren in het lichaam zijn direct of indirect met elkaar verbonden door het bindweefsel. Dit bindweefsel (fascia) kan men zien als een membraan (vlies) waar de schedel, het ruggenmerg, alle organen, de botten, de spieren, de gewrichten, de bloedvaten en de zenuwen in verweven zitten. Beperkingen in het bindweefsel kunnen hierdoor klachten veroorzaken op verschillende plaatsen in het lichaam. Dit betekent dat bij bijvoorbeeld bij nekklachten de oorzaak van het probleem in de nek kan zitten, maar ook net zo goed ergens anders in het lichaam.

CST is een zachte, dynamisch interactieve therapie, die lichaam en geest faciliteert om zich te bevrijden van overgebleven spanningen, ontstaan uit fysieke en emotionele traumatische belevingen. De craniosacraal therapeut maakt contact met het bindweefsel en het craniosacraal systeem op een zachte, non-directieve manier, om het lichaam uit te nodigen naar zijn autoregulerende beweeglijkheid.

Het weefselgeheugen wakker maken

Fysieke, emotionele en energetische oorzaken kunnen voor restricties zorgen in het lichaam. Deze informaties zijn opgeslagen in het weefselgeheugen en worden gefaciliteerd door de therapeutische aanraking. Dit ontstaat door de non-directieve zachte aanraking van de therapeut met de weefselspanning in het lichaam. Via dialoog ondersteunt de therapeut de communicatie tussen lichaam, psyche en emotie van de patient, die in contact komt met zijn innerlijk weten. Craniosacaal therapie is non-directief, zij nodigt de autoregulerende mechanismen van het lichaam uit om een teveel aan weefselspanning los te laten. Dit laat de patiënt toe ruimte te creëren, nodig om zich vrijer te bewegen.

 

 

De autoregulatie bevorderen

De mogelijkheid tot autoregulatie is eigen aan elk lichaam en elke persoon. Wanneer we letsel oplopen, herstelt het weefsel normalieter zelf. Daartegenover kan het vermogen tot autoregulatie verminderd zijn door een weefsel- of psychische stress ten gevolge van een verminderde werking van ons immunitair systeem, een ongeval, een chirurgische ingreep of een moeilijke periode in ons leven.

De CST faciliteert de circulatie van alle vloeistoffen in het lichaam, de normalisatie van weefselspanningen en bevordert op deze manier de mogelijkheid tot zelfregulatie.

Het craniosacraal ritme

Het craniosacraal ritme is één van de biomechanische bewegingen binnen het lichaam, net zoals het hart- en ademhalingsritme. Dit ritme is voelbaar in het hele lichaam.
Dr John Upledger heeft aangetoond, samen met een team van wetenschappers, dat er een relatie bestaat tussen dit craniosacraal ritme, zijn invloed op het bindweefsel en het verlies aan mobiliteit van de weefsels in het lichaam. Deze laatste kunnen aan de basis liggen van fysieke- en/of psychische problemen.
CST laat toe deze mobiliteit te herstellen en opnieuw een functioneel evenwicht te vinden.

De methodiek van de therapie

De structurele begeiding : CST

De therapeut stelt zijn diagnose en zijn behandelplan in op basis van de mobiliteit van het craniosacraal systeem en zijn invloed op het lichaam. Alle structuren van het lichaam zijn direct en indirect verbonden met dat bindweefselsysteem (fascia). Het bindweefsel zorgt binnen het lichaam voor relationele communicatie en mobiliteit, weerstand en bescherming.

 

De emotionele begeleiding : SER

Deze therapeutische ondersteuning completeert de structurele begeleiding (CST) door toevoeging van een specifieke dialoog met als doel de patiënt bewust te maken van weefselspanning in het lichaam en de eventuele oorzaak. Tegelijkertijd wordt de patiënt gefaciliteerd in de communicatie met zijn “innerlijk weten”.

 

Toepassingsvoorbeelden

De diverse indicaties waarbij craniosacraal therapie kan worden toegepast :

De meest voorkomende zijn :

 • hoofdpijn en migraine

 • stress en slaapproblemen

 • hals- en rugproblemen, bekkeninstabiliteit

 • evenwichtsstoornissen en concentratieproblemen

 • digestieve problematiek en stressgerelateerde buikpijn

 • repetitieve infecties en allergieën van de luchtwegen

 • pre- en postpartum somato-emotionele ondersteuning

 • hyperkinetische kinderen

 • huilbaby’s en traumatische geboorte

 • repetitieve otitis

 • problemen in coordinatie en psychomotoriek

 • leer- en gedragsstoornissen

 • dyslexie, dyscalculie, autisme spectrum

 • chronische vermoeidheid, burn-out en tendens tot depressie

 • emotionele problematiek en posttraumatische problemen

 • dysfuncties van het kaakgericht en aangezichtspijnen

Een aantal voorbeelden van somato-emotionele begeleiding en behandeling. Het doel is facilitatie van de fysieke autoregulatie en algemene autorealisatie.

Huilbaby’s

Een bevalling kan tot fysieke problemen leiden en soms ook tot een traumatische ervaring bij moeder en kind. Meer speciefiek bv. bij een keizersnede, een vacuum extractie, forceps, bij een stuitligging of bij een ingeleide bevalling.

Bij een geboorte zijn de inwerkende krachten op de schedel van een pasgeborene zeer groot en we zien vaak dat dit een impact heeft op de schedelmobiliteit en op het lichaam. Een kind waarbij de geboorte een traumatische ervaring is geweest (fysiek en/of emotioneel) laat dit vaak zien in zijn gedrag.

Het kind is geagiteerd, huilt overmatig, is gespannen en komt niet in zijn rust. We noemen ze huilbaby’s of onrustige baby’s. Een aangepaste behandeling op de spanningen van schedel en lichaam, verhelpt de symptomen van het kind. Door het bevrijden van eventuele emotionele spanningen ervaart het opnieuw zijn sereniteit.

De somato-emotionele craniosacraal therapie faciliteert de emotionele- en belevingsexpressie. De ondersteuning van de ouders is hierbij essentieel en noodzakelijk.

Trauma

In het dagelijks leven kunnen we blootgesteld worden aan ziekte, ongevallen of emotionele stress, die gevolgen hebben op korte of lange termijn. Over het algemeen kan het lichaam deze problematiek zelf spontaan oplossen, maar op andere momenten heeft het lichaam deze capaciteit niet. Behalve de fysieke problematiek, kunnen zich er ook emotionele problemen ontstaan. Patiënt en therapeut ontdekken samen welk deel fysiek is en welk deel emotioneel, door zich te verbinden met de somato-emotionele spanningen binnen in het lichaam. Bewustwording bij de patiënt zorgt voor meer grip op het leven.