Bekijk onze opleiding en cursussen

de craniaalsacraal therapie stap voor stap aanleren

Een opleiding op maat, op uw ritme

De opleiding kan gevolgd worden met of zonder certificatie tot een bepaald niveau. U kan ook de complementaire modules kiezen in functie van uw beroep.

De basisopleiding met of zonder Certificatie

7 modules bestaande uit 39 dagen.
9 supplementaire, optionele dagen in het kader van de certificering. Duur van de opleiding : gemiddeld 3 jaar, afhankelijk van uw beschikbaarheid en de opleidingskalender van het UIB.

De complementaire modules

De supplementaire, gespecialiseerde cursussen betreffende specifieke thema’s.

Module CST1 : CranioSacraal Therapie 1

Module CST2 : CranioSacraal Therapie 2

A-examen : het structurele deel

Module SER1 : SomatoEmotional Release 1

Module SER2 : SomatoEmotional Release 2

Module SER3 : SomatoEmotional Release 3

B-examen : het somato-emotioneel deel

Module ADV1 : somato-emotionele craniosacraal therapie

Supervisie (SUP)

Certificatie (diploma CST-D, CST-C)

Module CST1 : CranioSacraal Therapie 1

Module CST2 : CranioSacraal Therapie 2

Zonder examens

Module SER1 : SomatoEmotional Release 1

Module SER2 : SomatoEmotional Release 2

Module SER3 : SomatoEmotional Release 3

Zonder examens

Module ADV1 : somato-emotionele craniosacraal therapie

Zonder certificatie

Anatomische palpatie van het lichaam (ANAT)

leerbehandeling (TA-CST & TA-SER)

Pediatrie 1 (PED1) & Pediatrie 2 (PED2)

Psychopathologie en SER

Praktijk CST in supervisie (PSCST)

Praktijk SER in supervisie (PSSER)

Advanced cranium (ADV CR) : palpatie, verdieping in diagnostiek en behandelplan.

Advanced diagnostiek (ADV DIAG) : relationeel en senso-motorisch.

Palpatie en behandeling wervelkolom (AT-VERT)

Advanced 2 (ADV2)

Voldoet u aan de toelatingsvoorwaarden en u volgt de basisopleiding CST, dan kunt u deelnemen aan het certificatieprogramma, wanneer u de modules heeft gevolgd nodig voor deze certificatie of op elk moment later tijdens de opleiding.

Pedagogishe Inhoud

Elke cursus bestaat uit afwisselend theorie en praktijk (40/60). Elk deel is samengesteld uit een duidelijk begrensd geheel en beoogt een directe integratie van deze therapeutische benadering in uw praktijk. U schrijft zich pas in voor een volgende module na het beëindigen van de vorige om de opleiding af te ronden. U bepaalt zelf het tempo waarin u deze opleiding volgt in functie van uw praktijkintegratie.

De basisopleiding en Certificatie

CST vraagt een leerproces in het voelen, die zich ontwikkelt via de praktijk. Gedurende de opleiding wordt jullie gevraagd om oefengroepen te vormen en/of deel te nemen aan oefendagen of supervisiedagen georganiseerd door het UIB om deze voelkwaliteit verder te ontwikkelen.

De doelstelling van de certificatie is de kwaliteit van onze therapeuten te kunnen evalueren en hun een persoonlijke feedback te kunnen geven, zodat ze hun mogelijkheden kunnen verbeteren. Tegelijkertijd wenst het UIB garant te staan voor een bepaalde kwaliteit in de uitoefening van de CST.

U kan met het certificatieprogramma starten zodra u de CST2 module heeft afgerond. Om uw ontwikkeling als therapeut te bevorden geeft deze opleiding u de mogelijkheid tot het maken van praktijk stage-uren : intervisie-uren, oefendagen en supervisie-uren.

Craniosacraal therapie 1 (CST1)

“Het doel van deze cursus is u leren een lichaam aan te raken met de juiste sensibiteit om het craniosacraal ritme de kunnen waarnemen en de fasciale beweging.” Aan de hand van een 10-stappen protocol leert u het volledige lichaam en de schedel te onderzoeken op spanningszones en de eerste bewegingsbeperkingen faciliteren naar een loslaten.

Programma :

1) Anatomie, fysiologie, biomechanica van het craniosacraal- en fasciaal systeem.
2) Bestudering van de oorsprongsmechanismen van het ritme en de dysfuncties van het craniosacraal systeem.
3) Palpatie en evaluatie van het lichaam via het fasciaalysteem en het ritme.
4) Bestudering en evaluatie van het craniosacraal systeem in relatie tot welzijn en gezondheid.
5) Het gebruik van een 10-stappen protocol voor evaluatie en bewustwording van spanningen in het lichaam.
6) De principes en methodologie van een behandeling.

 

 • Inschrijvingsvoorwaarden : zie algemene toelatingsvoorwaarden van het UIB
 • Data en prijzen : zie agenda

Craniosacraal therapie 2 (CST2)

“Het doel van deze cursus is uw perceptie te verdiepen.” In deze cursus wordt meer aandacht besteed aan de aangezichtsschedel en de schedelbasis. U leert een volledige lichaamsdiagnostiek uit te voeren, een volledige lichaamsontspanning te faciliteren en een eerste kennismaking met het somato-emotioneel aspect van de CST.

Programma :

1) Subtiele evaluatietechnieken en diagnostiek van lichaam en schedel.
2) Bestudering van de letselmechanismen van de schedelbasis en aangezicht.
3) Ontwikkeling van preciese diagnostiek en verdieping in de betekenis van het craniosacraal ritme in relatie tot gezondheid en pathologie.
4) Diagnostiek en begrip van de “energiecyste” in het lichaam.
5) Introductie en betekenis van het somato-emotionele aspect (SER) binnen de CST, aantonend dat weefselgeheugen inhoudelijk meer bevat dan fysieke spanning.

 • inschrijvingsvoorwaarden : CST1
 • Data en prijzen : zie agenda

Praktijkdag CST (P-CST) +voorbereiding op het A-examen

Praktijkdag in groep onder leiding van een docent en assistent(en) van het UIB, betreffende de thema’s en technieken van CST1 en CST2, in functie van uw wensen en vragen. Deze praktijkdag is tevens een voorbereiding op het A-examen en geldt als 7 praktijk stage-uren.

 • inschrijvingsvoorwaarden : CST2
 • Data en prijzen : zie agenda

A-examen (EXA)

De schriftelijke evaluatie (multiple choice) begint in de ochtend en duurt 1u. De rest van de dag worden CST-behandelingen gedaan onder supervisie van een docent & assistent(en). Het doel van van deze evaluatie is u feedback te kunnen geven op uw praktijkwerk en op deze manier uw opleiding te vervolledigen met aandachtspunten en leerpunten. Dit examen wordt ook voorafgegaan door een praktijkdag (zie P-CST). Om te kunnen deelnemen aan dit A-examen, dient u een copie van uw certificaat of diploma in de gezondheidszorg of welzijnszorg voor te leggen en de gevraagde stage-uren.
OPM : het aantal deelnemers is beperkt.

 • inschrijvingsvoorwaarden : CST2
 • Data en prijzen : zie agenda

SomatoEmotional Release 1 (SER1)

Bij deze cursus wordt het accent gelegd op het fysieke en emotionele lichaamswerk. De studenten worden vertrouwd gemaakt met de fasciale release technieken in relatie tot een verbale dialoog in een therapeutisch proces.

1) Integratie van manuele technieken met verbale technieken en creativiteit die het autoregulerend- en bewustzijnsproces faciliteren.
2) Ontwikkeling van methodes die patiënten helpen om de energie-cystes te herkennen in het lichaam en ze te helpen om oplossingen te vinden om deze te integreren en los te laten. Dit biedt de mogelijkjheid tot inzicht in de negatieve lading van deze emoties en faciliteert het auto-realiserend vermogen.
3) Studie van de fysiologie van het “emotioneel ziekmakend proces”.
4) Studie en betekenis van het behandelen van de anatomische structuren van de expressie in relatie met de somato-emotionele release.

 • inschrijvingsvoorwaarden : CST2
 • Data en prijzen : zie agenda

SomatoEmotional Release 2 (SER2)

Deze cursus is een verdieping en aanvulling van de SER1. De ondersteuning van de somato-emotionele release wordt verfijnd en krijgt meer praktische aanvulling. Deze cursus geeft tevens meer vrijheid aan uw persoonlijke expressie, helpt u meer interne sereniteit te vinden en uw persoonlijke weg te ontdekken in de ondersteuning van de ander in neutraliteit.

1) SER leren gebruiken in harmonie met andere therapeutische benaderingen om de patiënten te kunnen ondersteunen in hun bewustzijnsproces.
2) Verdieping in deze integratieve psycho-lichamelijke benadering en de mechanismen die ons helpen weerstanden op te lossen die ons welzijn in de weg staan.
3) Verdieping in het begrijpen van de relatie tussen bewustzijn en niet-bewustzijn door persoonlijke oefeningen.
4) Verdieping in de mogelijkheden om te werken met het “therapeutische beeld” en de verbale omkadering.
5) Ontwikkeling en betekenis van de “therapeutische attitude”.

 • inschrijvingsvoorwaarden : SER1
 • Data en prijzen : zie agenda

SomatoEmotional Release 3 (SER3)

Het doel van deze cursusdagen is u persoonlijke feedbck geven op uw praktijkervaringen en de vragen die nog heeft over het SER-proces. Deze SER3 of SER-integratiecursus zal uw SER-praktijkvoering verduidelijken en verfijnen. Deze SER3 is de afronding van SER1 en SER2.

 • inschrijvingsvoorwaarden : SER2
 • Data en prijzen : zie agenda

Praktijkdag SER (P-SER) +voorbereiding op het B-examen

Praktijkdag in groep onder leiding een docent en assistent(en), over de thema’s en de technieken van SER1, SER2, dit in functie van uw vragen. Deze cursusdag is een tevens een goede voorbereiding op het B-examen en geldt als 7 praktijk stage-uren.

 • inschrijvingsvoorwaarden : SER1
 • Data en prijzen : zie agenda

B-examen (EXB)

Het B-examen (EXB) is een schriftelijke en praktische evaluatie van de SER.

De schriftelijke evaluatie (multiple choice) begint in de ochtend en duurt 1u. De rest van de dag worden SER-processen gedaan onder supervisie van een docent & assistent(en). Het doel van van deze evaluatie is u feedback te kunnen geven op uw procesondersteuning en op deze manier uw opleiding te vervolledigen met aandachtspunten en leerpunten.

Dit examen wordt tevens voorafgegaan door een oefen-herhalingsdag in groep, onder leiding van het UIB, betreffende de thema’s van de SER1, SER2 en SER3, in functie van uw vragen.

Om aan de certificatie deel te nemen dient u uw stage-uren te overhandigen. OPM : het aantal deelnemers is beperkt.

 • inschrijvingsvoorwaarden : SER3 & Examen A
 • Data en prijzen : zie agenda

Advanced 1 (ADV1)

Deze intensieve 5-daagse praktijkstage laat je toe de toepassingen van de CST en SER te ontdekken en te ontwikkelen op verschillende manieren. In 2 groepen van 4 à 5 deelnemers behandel je, assisteer je en word je elke dag behandeld.

Elke dag start met een ronde. Bij deze uitwisselingen, evalueren de deelnemers, onder supervisie van de docent(en), de mogelijkheden en grenzen, voor de patiënt, maar ook voor de therapeut, van de somato-emotionele craniosacraal therapie. Bij deze 5-daagse stage verblijven alle deelnemers intern.

Bij de advanced ligt het accent op je persoonlijke ontwikkeling. Deze stage bied je de mogelijkheid zowel je vaardigheden in CST, als je praktijkervaring te verdiepen en tegelijkertijd bewust te worden je eigen barrières, die je weerhouden om de beste therapeut te worden die je kunt zijn.

 • inschrijvingsvoorwaarden : SER3
 • Data en prijzen : zie agenda

Supervisie (SUP)

Deze supervisiestage is een praktische evaluatie voor je als therapeut in CST-SER.

Deze stage laat je toe om je therapeutische mogelijkheden in CST-SER verder te ontwikkelen dankzij een directe feedback op je therapeutische interventies. Deze praktijkdagen laten je toe de mogelijkheden binnen de CST-SER te ervaren door meer en meer je therapiemogelijkheden te verfijnen.

Bij de advanced ligt het accent op je persoonlijke ontwikkeling, hier ligt het accent op jou als therapeut CST-SER. Elke dag zal je een behandel geven, krijgen en assisteren in groepen van 3 deelnemers. Elke behandeling wordt afgerond met een moment van feed-back.

Een docent zal je supervisie geven betreffende de mogelijkheden van de CST-SER en betreffende je therapeutische mogelijkheden.

Deze supervisiestage is tegelijktijd je voorbereiding op het eindexamen (CST-C en CST-D).

 • inschrijvingsvoorwaarden : ADV1 et Exam-B
 • Data en prijzen : zie agenda

Eindexamen (EXC) en certificatie CST-D (gezondheidszorg) en CST-C (welzijnszorg).

De certificatie is een persoonlijke evaluatie over je behandelingen in CST-SER en je mogelijkheden als therapeut CST-C of CST-D. Onder supervisie van 2 docenten ga je gedurende deze 2 dagen in je certificatiegroep behandelingen geven.

Voor deelname aan de certificatie dien je je stage-uren in te leveren voor het C-examen.

 • inschrijvingsvoorwaarden : SUP
 • Data en prijzen : zie agenda

Complementaire modules

Anatomische palpatie van het lichaam (ANAT)

In deze opleiding leer je je palpatiemogelijkheden ontwikkelen op structureel en fasciaal niveau, zowel parietaal als visceraal (osteo-articulair, diafragma’s, abdomen, thorax, pelvis en de bijbehorende organen.

Bij deze stage krijg je persoonlijke begeleiding in de palpatie door de docent en assist(en). Bij deze anatomische in vivo palpatie wordt het accent gelegd op weefselcontact (doorvoelen) en kwalitatief contact (proprioceptie en lichaamsbewustzijn).

 • inschrijvingsvoorwaarden : CST1
 • Data en prijzen : zie agenda

leerbehandeling (TA-CST & TA-SER)

De mogelijkheid tot het krijgen van een TA (leerbehandeling) is in voege gegaan vanaf 2020 en maakt deel uit van de stage-uren. U kan bij het UIB de lijst van erkende TA-therapeuten opvragen, die erkend zijn om een TA te geven in CST of SER. Het doel is dat u ook eens een behandeling ervaart door een gediplomeerde therapeut.
Indien u een TA wenst te ervaren door een docent van het UIB dan kan u zich inschrijven voor een dag TA-CST of TA-SER van het UIB in Carpediem.

We nemen dan contact met u op via e-mail om een tijdkeuze te bepalen en met welke docent.
Voor een TA CST is het wenselijk om met twee (studenten) in te schrijven zodat je ook observator kan zijn van een leerbehandeling van je collega.

Voor een TA SER is het wenselijk om met drie (studenten) in te schrijven zodat je 3 processen kan ervaren als patiënt, assistent en observator. Met twee kan uiteraard ook. De ervaring is groter wanneer u kan deelnemen aan twee extra behandelingen.
Voor elke TA wordt één uur voorzien.

 • inschrijvingsvoorwaarden : voor TA-CST : CST1, voor TA-SER : SER1
 • Data en prijzen : zie agenda

PED 1 (PED1) & 2 (PED2)

Deze modules omvatten meer gespecialiseerde benaderingen van CST en SER, die toegepast worden in de behandeling van kinderen, baby’s en pasgeborenen. Het behandelen van kinderen is zeer specifiek.

kinderen hebben een specifieke manier van communiceren en het is belangrijk om hier kennis over te hebben om kinderen te kunnen behandelen met CST-SER. De ontmoeting met kinderen is heel anders dan met volwassenen. De technieken die we gebruiken zijn ook heel anders. In deze cursussen ontdekken jullie de theoretische en praktische aspecten van het behandelen van kinderen, de aangepaste CST-technieken en nieuwe technieken, specifiek voor kinderen (PED1) en baby’s (PED2). De toepassing van CST en SER, reeds in een vroeg levensstadium, kan bij problematiek in de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel, een belangrijke impact (facilitatie) hebben op de motorische en psycho-emotionele ontwikkeling.

Elke deelnemer kan 1 of 2 kinderen uitnodigen om tijdens deze stage geëvalueerd te worden en eventueel behandeld.

 

 • inschrijvingsvoorwaarden : voor PED1 : SER2, voor PED2 – Supervisie
 • Data en prijzen : zie agenda

Psychopathologie (PSY)

Deze cursus laat je kennis maken op een praktische manier met de psychopathologie, die we het meest tegenkomen in onze praktijken. Het doel is vooral meer begrip te krijgen van de risico’s in de ontmoeting met deze patiënten en alarmenbellen ontwikkelen door deze praktische ervaringen. Deze cursus bestaat uit een deel theoretische onderbouwing en een deel praktijkervaring door filmvoorbeelden en rollenspel therapeut-patient.

 • inschrijvingsvoorwaarden : SER1
 • Data en prijzen : zie agenda

Praktijk CST in supervisie (PSCST)

Het UIB organiseert praktijk-supervisie dagen onder begeleiding van een docent – assistent CST, die u ondersteunt in uw praktijk CST. In kleine groepen kan u oefenen en krijgt u persoonlijke feedback betreffende diagnostiek en behandeling.

Deze dagen komen in aanmerking voor de stage-uren.

 • inschrijvingsvoorwaarden : CST2
 • Data en prijzen : zie agenda

Praktijk SER in supervisie (PSSER)

Het UIB organiseert praktijk-supervisie dagen onder begeleiding van een docent – assistent SER, die u ondersteunt in uw praktijk SER. In kleine groepen kan u oefenen en krijgt u persoonlijke feedback betreffende begeleiding en behandeling.

Deze dagen komen in aanmerking voor de stage-uren.

 • inschrijvingsvoorwaarden : SER 2
 • Data en prijzen : zie agenda

Advanced cranium (ADV CR) : palpatie, verdieping in diagnostiek en behandelplan.

Palpatie, diagnostiek en behandelplan.
Deze 2-daagse praktijkcursus geeft u de mogelijkheid om uw palpatie, diagnostische mogelijkheden en behandelmogelijkheden op de schedel te verdiepen. Deze cursus vraagt meer ervaren handen dan bij de CST2 omdat deze verder gaat in palpatie en diagnostiek. Wil u zich bekwamen in gevorderd craniaal werk dan is deze cursus een optie.

De verdieping in de palpatie omvat de verschillende weefselstructuren ter hoogte van de schedel, het centraal zenuwstelsel en het SSB, waardoor uw behandelmogelijkheden aanzienlijk toenemen.

 • inschrijvingsvoorwaarden : Examen-A
 • Data en prijzen : zie agenda

Advanced diagnostiek (ADV DIAG) : relationeel en senso-motorisch.

Tijdens deze 2-daagse cursus, verdiepen we ons in diagnostiek, palpatie en het behandelplan voor CST.

Deze cursus vraagt meer geoefende handen (min. CST2) en laat toe een juistere lokalisatie van de restrictie te bepalen en een neutraler contact met het lichaam.

Door gebruik te maken van de senso-motorische receptoren van het lichaam kunnen we de relationele verhoudingen objectiveren.

 • inschrijvingsvoorwaarden : Examen-A
 • Data en prijzen : zie agenda

Palpatie en behandeling wervelkolom (ART-VERT)

Deze praktische cursus laat u toe om beter vertrouwd te worden met de structuur en palpatie van de wervelkolom op een structureel kwalitatief niveau.

Tijdens deze praktijk gerichte cursus wordt de nodige aandacht besteed aan feedback van uw palpatie, diagnostiek en behandeling via cranio-sacrale technieken.
Deze cursus wordt ten zeerste aangeraden aan alle cursisten die niet geschoold zijn op osteo-articulair gebied voor de wervelkolom en voor diegenen die zich wensen te verdiepen in het behandelen van de wervelkolom met CST.
Deze cursus vervolledigt de stof van de duraalbuis en wervelkolom uit CST1-CST2 en is tevens een aanrader voor diegenen die reeds manipulaties doen en zich willen verfijnen in diagnostiek en behandelen met CST. De palpatie wordt rechtstreeks op de huid uitgevoerd t.h.v. de wervelkolom.

DAG1: ANATOMIE, BIOMECHANICA en PALPATIE van de wervelkolom
DAG2 : DIAGNOSTIEK en BEHANDELING met CST van de wervelkolom

 • inschrijvingsvoorwaarden : CST2
 • Data en prijzen : zie agenda

Advanced 2 (ADV2)

Deze intensieve 5-daagse stage laat u toe de praktische toepassingen van de CST-SER te ervaren, net zoals bij de ADV1. Het grote verschil ligt hier in het niveau van de deelnemers, die meer ervaring hebben in deze materie en dus meer diepgaande processen mogelijk maken. In 2 groepen van 4 deelnemers, behandel je, wordt je behandeld en assisteer je elke dag.

In de ochtend van elke dag hebben we ook een ronde waarin de processen besproken worden en je persoonlijke feedback krijgt.
Bij de advanced ligt het accent op je persoonlijke ontwikkeling.

 • inschrijvingsvoorwaarden : ADV1
 • Data en prijzen : zie agenda

Praktische informatie

De kosten van de opleiding

– Betalingen gebeuren bij inschrijving per cursus.

– In de prijs van de cursus zit : de syllabus, de lunch en koffie-pauzes. In de prijs van de CST-advanced 1&2 cursussen zijn ook logies en maaltijden voorzien.

– Een certificaat van deelname wordt bij elke cursus afgeleverd op de laatste dag van de cursus. Na het eindexamen wordt u een diploma overhandigd als therapeut CST-D (gezondheidszorg) of als consulent CST-C (welzijnszorg).

De toelatingsvoorwaarden

U kunt u aanmelden voor de opleiding CranioSacraal Therapie, als u beschikt over één van onderstaande vereisten :

1a. een afgeronde Hogere Beroepsopleiding of Universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen.
1b. of een opleiding in de alternatieve gezondheidszorg of welzijnszorg.
2. praktische ervaring of mogelijkheden om met patiënten/cliënten te werken.
3. een minimum aan medische basiskennis (anatomie, fysiologie en pathologie)
4. een beroepsaansprakelijkheidsverzekering als therapeut

Lesuren, groepen en cursusplaats

De cursussen vinden plaats in het Centrum Carpediem te 1325 Vieusart (Corroy-le -Grand) in Waals Brabant, tussen 9u en 18u.

De cursussen kunnen tweetalig (nederlands en frans) zijn afhankelijk van de samenstelling van de groep. Het aantal deelnemers kan variëren van 8 tot 18.